Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Voor jeugdleden ( leden die de 18 jarige leeftijd nog niet bereikt hebben ) is toestemming van een van de ouders nodig.
Welk lidmaatschap wenst u?
De hierboven genoemde bedragen zijn per jaar. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap gedurende het jaar op te zeggen.
Door het invullen van dit formulier verklaart u hierbij tot wederopzegging machtiging te verlenen aan A.V. TERRA COLLINARIA om de verschuldigde lidmaatschapsbedragen van uw rekening af te schrijven middels automatische incasso.
Wat voor vivarium heeft u momenteel?
Hierbij bevestig ik dat A.V. Terra Collinaria mij mag inschrijven als lid
Door lid te worden van A.V. Terra Collinaria geeft u toestemming aan A.V. Terra Collinaria om de verstrekte gegevens conform de wetgeving AVG te gebruiken. Dit is inclusief de archivering van de adresgegevens, email en telefoonnummers alsmedege gebruik van foto’s tijdens activiteiten georganiseerd door de vereniging. U heeft ten alle tijden recht op inzage in deze gegevens en de mogelijkheid hierin gegevens te wijzigen.
Aanmelden Nieuwsbrief en WhatsApp groep
Graag aankruisen waar u bij aan mogen melden
A.V. Terra Collinaria, Alb. Schweitzerstraat 8, 6269 EC, Margraten, KvK 40204182, www.terracollinaria.nl