De Beginnershoek 1&2, aanschaf en installatie van een aquarium.