Copyright

© Copyright van aquariumvereniging Terra Collinaria, Gulpen.

Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de aquariumvereniging Terra Collinaria. Bij geconstateerde schending van het auteursrecht zal Terra Collinaria niet aarzelen juridische stappen te ondernemen.

Disclaimer


De aquariumvereniging Terra Collinaria en zijn auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van acties gebaseerd op de in deze website gegeven informatie.