Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de studie en de liefde voor de natuur in haar geheel, in het bijzonder het aquarium, terrarium, insectarium en de vijver.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het verlenen van tussenkomst aan haar leden voor het verkrijgen van door de “Nederlandse Bond Aqua-Terra”beschikbaar gestelde middelen.
  • Het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking der liefhebberij, het houden van lezingen,filmvoorstellingen en dergelijke.
  • Het publiceren van ons digitaal informatie bulletin Terra Collinaria News (TCN).
  • Het geven van voorlichting en hulp aan de leden.
  • Het geven van onze cursussen Aquarium Houden en Vijver Houden aan leden en niet leden.
  • Het organiseren van excursies.
  • Het houden van keuringen.
  • Alle andere wettige middelen welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.