Terra Collinaria… waar komt die naam vandaan?

Het is inderdaad een vreemde naam binnen de wereld van aquariumverenigingen.
Toch zal blijken dat het een heel logische en toepasselijke naam is.
Kort na de oprichting in 1981, werd natuurlijk de vraag gesteld : Hoe gaat onze vereniging heten?
De toenmalige leden werden in de gelegenheid gesteld al hun creativiteit in de strijd te gooien.
Een lid had een opleiding achter de rug waarin Latijn een grote rol speelde.
Voeg daarbij het feit dat in onze hobby het Latijn de voertaal is als het gaat om de namen van planten en vissen,
dan is het logisch dat hij in het Latijn op zoek ging.


Hij bedacht de naam : Terra Collinaria.
Zijn uitleg was als volgt : onze vereniging is bedoeld voor het Heuvelland.
Van een heuvel maak je met wat fantasie een berg; in het Latijn is dat een col.
Vervoeg dit tot een bijvoeglijk naamwoord en je krijgt Collinaria.
Land in het Latijn is Terra. Voeg dit samen en je krijgt:

Terra Collinaria